Diagrama Facturare

Salvare setari facturare in aplicatia Hotel

In aplicatia Nexus ERP, in aplicatia Hotel, incepand cu versiunea 15.21 la facturare se pastreaza setarile pentru urmatoarea factura.
Astfel daca un utilizator a listat o factura simplificata si a bifat cumulare produse si servicii si forma de incasare "fara" la urmatoarea facturare acesta sunt implicite.