Grupare si filtrare dupa "Brand" in raport "Situatie iesiri produse - marfuri cu amanuntul"

In aplicatia NexusERP, in raportul "Situatie iesiri produse - marfuri amanunt" din modulul "Marfa cu amanuntul cantitativ", am adaugat posibilitatea de grupare si filtrare a produselor dupa "Brand".

Modificarea este functionala incepand cu update-ul 15.0.0