Virgule despartitoare pentru cifre in grid module

Am adaugat setarea "Virgule despartitoare pentru cifre in grid module" in fereastra "Intrumente/Setari generale/Aplicatie" din aplicatia NexusERP (v.15.39.). In cazul in care aceasta optiune este bifata, atunci valorile numerice apar afisate cu separator pentru mii.
Modificarea are efect atat asupra grid-ului din modul cat si a celui din documente.