Actualizare declaratie 205 cu optiune pastrare sume la randurile introduse manual

Am introdus in procedura de culege date pentru declaratia 205 optiune de pastrare sume la randurile pentru care programul nu face culegerea automata de date.
Culegerea automaata se face pentru randurile:

  • 01 - Venituri din drepturi de proprietate intelectuala
  • 02 - Venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile
  • 07 - Venituri din salarii
  • 15 - Venituri din arendare
  • 17 - Venituri din achizitii deseuri