Modificare procedura raport Borderou foi parcurs

In aplicatia XecutiveNET, ParcAuto in cadrul modulului "Foi de parcurs" am modificat procedura de generare a raportului borderou foi parcurs.