Atenționare alocare filială la grup de firme

În modulul Parteneri, la adaugarea unui partener nou a unei companii mamă cu acelasi CUI, se verifică dacă compania mamă este partener de tip grup de firme și se afișează un mesaj de confirmare dacă dorim să asociem partenerul nou creat la grupul de firme. În cazul în care se confirmă, se completează automat grupul de firme in pagina Detalii.
Modificare va fi disponibilă începând cu versiunea 18.18.1