registru stoc imobilizari

Includere camp "Data amortizare completa" in raportul Registru stoc din modulul Stoc de imobilizari

Am introdus in aplicatia NexusERP(v.18.12.281), in raportul Registru stoc din modulul Stoc de imobilizari, posibilitatae de a afisa coloana "Data amortizare completa". Aceasta camp reprezinta data la care imobilizarea este amortizata complet.