Dezvoltare modul nou - Categorii date

Am adaugat in aplicatia NexusERP(v.13), in grupul Interne => Protectia datelor personale, modulul “Categorii date”. Rolul acestui modul este de Nomenclator. Pentru fiecare categorie de date trebuie specificata denumirea si o scurta descriere.

Categoriile de date reprezinta informatii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale

Exemple de categoriile de date personale strict delimitate de lege:
• Rasa
• Etnia
• Orientarea politică
• Religia
• Convingerile filozofice sau de natură similară
• Cpartenența sindicală
• Date privind starea de sănătate.

În plus sunt considerate date cu regim special, umatoarele:
• Date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, cum este codul numeric personal (CNP)
• Date personale referitoare la fapte penale sau contravenții.