Actualizare declaratie 112 pentru anul 2018

Am actualizat declaratia 112 pentru anul 2018.

Au fost efectuate urmatoarele modificari:

IN SECTIUNEA ANGAJATORULUI

* Campuri adaugate:
- Total suma de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii
- Baza de calcul contributie asiguratorie pentru munca
- Valoare contributie asiguratorie pentru munca

* Campuri scoase:
- Tarif de risc
- Datoreaza D/N (tarif de risc)
- Au ramas urmatoarele obligatii: 602, 412, 413, 432, 480, 481, 482 si 441
- Total venit realizat – alte conditii de munca
- Total baza de calcul a contributiei la BASS aferente indemnizatiei cf. OUG. 158/2005- alte conditii de munca
- Total scutire angajator - alte conditii de munca
- Total suma de recuperat de angajator dela BASS aferenta lunii de raportare
- Total contributii pentru concedii, indemnizatii calculate la fond salarii
- Total contributii concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate de FAAMBP
- Total contributii datorate pentru concedii si indemnizatii
- Total suma recuperata de angajator din contributia lunii curente
- Total suma de virat la FNUASS pentru concedii si indemnizatii
- Total suma ramasa de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizatii
- Numar cazuri - Ajutoare de deces
- Suma - Ajutoare de deces
- Suma scutita din contributia la somaj a angajatorului potrivit prevederilor legale în vigoare
- Subventie/scutire/reducere (pozitie din nomenclator)
- Sumă de recuperat din contribuţia datorată
- Sumă de restituit de la AJOFM/ AMOFM
- Bază de calcul neplafonataContribuţie ŞOMAJ datorată de angajator
- Contribuţie - Contribuţie ŞOMAJ datorată de angajator
- Bază de calcul - Contribuţie fond de garantare datorată de angajator
- Contribuţie - Contribuţie fond de garantare datorată de angajator
- Număr de asigurati somaj
- Total indemnizatii somaj
- Contribuţie CAS - angajator - in conditii de munca normale
- Total contributii pentru concedii, indemnizatii calculate la total indemnizatii
- Total contributii concedii si indemnizatii datorate pentru indemnizatiile suportate de FAAMBP
- Total contributii datorate pentru concedii si indemnizatii
- Total sumă recuperată de institutia asimilata angajatorului din contribuţia lunii curente
- Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii
- Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii

IN SECTIUNEA ASIGURATILOR

* Campuri adaugate:
- Cod boala
- Venit scutit cf. Art. 60 din Codul fiscal

* Campuri scoase:
- Contributie Individuala SOMAJ
- ANGAJATOR Suma pentru care se beneficiaza de scutire SOMAJ
- ANGAJATOR Suma pentru care se beneficiaza de scutire ASIGURARI SOCIALE SI ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI
PROFESIONALE pentru conditii normale de munca
- ASIGURAT Suma pentru care se beneficiaza de scutire SOMAJ
- ASIGURAT Suma pentru care se beneficiaza de scutire - ASIGURARI SOCIALE pentru conditii deosebite de munca
- ASIGURAT Suma pentru care se beneficiaza de scutire - ASIGURARI SOCIALE pentru conditii speciale de munca
- Zile lucrate in alte conditii
- Baza contributiei individuale de asigurari sociale neplafonata in alte conditii
- Zile Indemnizatii alte conditii
- Contributie Individuala SOMAJ
- Baza Contributie Individuala SOMAJ neplafonata
- Contributie Individuala SOMAJ
- Data aviz direcția de sănătate publica
- Tip impozit