Asistent preluare salar brut si net din decembrie 2017 in contract pentru calcul salarii conform OUG 3 din 2018

Am introdus in Nexus Salarii campurile salar brut si salar net decembrie 2017.
Aceste campuri sunt utilizate la calcul salariilor incepand cu ianuarie 2018 conform OUG 3 din 2018.

Conform OUG 3 din 2018:
avand in vedere necesitatea asigurarii stabilitatii locurilor de munca pentru angajatii care beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe venit in baza art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv asigurarea conditiilor necesare pentru ca salariile nete ale acestor categorii de angajati sa nu fie diminuate incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017, luand in considerare necesitatea asigurarii in anul 2018 a aceluiasi nivel al veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate in anul 2017 de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe aceste venituri, incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, precum si a persoanelor fizice care desfasoara activitatea in domeniul crearii de programe pentru calculator, in domeniul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, precum si in activitati cu caracter sezonier, se modifica articolul 5:

 • prin derogare de la prevederile art. 168 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru angajatii prevazuti la alin. (1) si (3) angajatorii/platitorii, dupa caz, stabilesc, retin la sursa si platesc contributia de asigurari sociale de sanatate, dupa urmatoarea formula de calcul:

  CASS retinuta = venit brut 2018 - CAS datorata in 2018 - salariu net decembrie2017

  unde :

 • CASS retinuta = contributia de asigurari sociale de sanatate retinuta de catre angajatori/platitori din salariul brut in luna, care nu poate fi mai mare decat contributia calculata si datorata conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • venit brut 2018 = venitul baza de calcul al CASS, realizat in anul 2018;

 • CAS datorata in 2018 = contributia de asigurari sociale, calculata si retinuta de catre angajatori/platitori, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • salariu net decembrie2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contributiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, in luna decembrie 2017, corespunzator salariului brut prevazut in contractul individual de munca, aflat in derulare la data de 31 decembrie 2017.

  De asemenea in cadrul modulului de contracte de munca am introdus asistent de preluare salar brut si net din sesiunea de lucru decembrie 2017 in contractul de munca.