calcul concedii medicale oug 3 2018

Calcul concedii medicale conform OUG 3 din 2018

Am modificat in Nexus Salarii la calculul concediilor medicale incepand cu ianuarie 2018 conform OUG 3 din 2018.

Astfel conform art 144:

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate:

  • pe perioada in care persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si la art. 32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand indemnizatia de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza conform prevederilor legale, iar contributia de asigurari sociale se suporta la nivelul cotei prevazute la art. 138 lit. a) si se retine din indemnizatia de asigurari sociale de sanatate.