Modificare format import linii din cadrul modulului Deschidere conturi B.V.

Am modificat procedura de import a liniilor in cadrul modulului Deschidere conturi B.V. din aplicatia NexusERP (17.27.) astfel incat sa fie mai usor de identificat si sa acopere toate cazurile:

 • tip_analitic VARCHAR(1) - tip analitic (O - Centru de profit, S - Salariat, P - Partener, G - Gestiune, X - Nespecificat);
 • id_analitic - Id-ul analiticului din nomenclator;
 • den_analitic - VARCHAR(100) - Denumirea analiticului, optional daca se specifica id_analitic;
 • cod_fiscal_partener - VARCHAR(20) - cod fiscal partener, optional daca se specifica id_analitic sau den_analitic;
 • sold_initial_debit - NUMERIC(13, 2);
 • sold_initial_credit - NUMERIC(13, 2);
 • rulaj_cumulat_debit - NUMERIC(13, 2);
 • rulaj_cumulat_credit - NUMERIC(13, 2);
 • seria_factura - VARCHAR(10);
 • numar_factura VARCHAR(20);
 • data_factura - DATA;
 • zile_limita - NUMERIC(13, 2);
 • id_agent - Id-ul agentului - VARCHAR(25);
 • den_agent - VARCHAR(60) - Denumirea agentului, optionala in cazul in care se completeaza id_agent;
 • curs_factura - NUMERIC(16, 2);
 • tva_incasare - LOGIC (0 - NU/1 - DA);
 • procent_tva - NUMERIC (2);
 • bug_tip_articol - Intreg;
 • bug_anexa - VARCHAR(3);
 • bug_indicator_functional - VARCHAR(17);
 • bug_indicator_economic - VARCHAR(11);
 • punct_de_lucru - NUMERIC(5); ID - ul punctului de lucru;