Act aditional contract de munca - informatii suplimentare subsol raport

Am modificat in Nexus Salarii raportul Act aditional la contractul de munca introducand in subsolul raportului textele:
Celelalte clauze ale contractului individual de munca raman neschimbate.
Prezentul act aditional s-a incheiat astazi (data modificarii) in 2 exemplare, unul fiind predat salariatului.