Camp nou "Aprovizionare din depozit" in cadrul editarii unui produs

Am adaugat in fereastra de editare a unui produs din aplicatia NexusERP (v.17.6.) (fereastra detaliata) campul "Aprovizionare din depozit".

Acest camp este utilizat in asistentul de generare a comenzilor catre furnizori din cadrul modulului "Comenzi pentru furnizori". In cazul in care la generare se selecteaza "Comanda catre depozit" atunci sunt aduse doar produsele setate cu aprovizionare din depozit, altfel sunt aduse produsele fara bifa setata.