| v.16.27.0 | Nexus Media | Articol anterior | Articol următor

Am inclus in procedura de import a modulului "Personal" din aplicatia Nexus ERP (v.16.26.) coloanele:

 • id_extern varchar (25) - ID unic pentru identificarea personalului;
 • id_intern varchar (25) - Codul intern al personalului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs);
 • cod_tara char (2) - Codul de tara;
 • id_localitate bigint - Id-ul localitatii, din tabelul localitati (optional daca se specifica den_localitate);
 • den_localitate varchar (100) - Denumirea localitatii (optional daca se specifica id_localitate);
 • cetatenie_cod varchar (2) - Cod cetatenie;
 • nationalitate_cod varchar (2) - Cod nationalitate
 • id_functie_int VARCHAR(25) - Id-ul functiei interne din nomenclatorul de functii interne;
 • cod_functie_int VARCHAR(6) - Cod-ul COR al functiei interne din nomenclatorul de functii interne (optional daca se specifica id_functie_int);
 • den_functie_int varchar (180) - Denumirea localitatii (optional daca se specifica id_functie_int sau cod_functie_int);

  In plus, odata cu modificarile mai sus mentionate s-a implementat procedura de anulare a unui import anterior si actualizarea doar a campurilor selectate pentru import (campurile care nu sunt selectate la import isi pastreaza valorile).