Coloane noi afisate in modul - sold reevaluat si diferente de curs

Am inclus la afisarea in modulul Reevaluare solduri in devize urmatoarele campuri:

  • Sold in lei la curs istoric - soldul calculat la cursul istoric (pentru inregistrarile de tip "DEB" sau "CRE" soldul final este preluat din balanta de verificare)
  • Sold reevaluat - soldul in lei calculat la cursul de reevaluare
  • Diferente curs - diferenta dintre cele doua campuri de mai sus