Import in cadrul modulului "Limite aprovizionare"

Am inclus in modulul "Limite aprovizionare" din aplicatia Nexus ERP (v.16.20.) butonul "Import".
Acesta ofera posibilitatea completarii cantitatilor minime, maxime si de aprovizionat pentru produsele din nomenclatorul de bunuri si servicii si pentru gestiunile care au bifata setarea "Gestiune utilizata in Limite aprovizionare".
Pentru a facilita importul, in cazul in care coloanele "id_gestiune" si "denumire_gestiune" sunt lasate necompletate atunci atribuirea cantitatilor se va face pentru toate gestiunile care au bifata setarea "Gestiune utilizata in Limite aprovizionare".

Coloanele disponibile pentru import sunt:

  • id_extern varchar (25) - ID unic pentru identificarea documentului;
  • id_produs varchar (25) - Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
  • cod_produs varchar (20) - Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs);
  • denumire_produs varchar (110) - Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs);
  • id_gestiune varchar (25) - Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica denumire_gestiune);
  • denumire_gestiune varchar (30) - Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune);
  • cantitate_minima numeric(13,3) - Cantitatea minima;
  • cantitate_maxima numeric(13,3) - Cantitatea maxima;
  • cantitate_aprovizionare numeric(13,3) - Cantitate aprovizionare;