Posibilitate setare observatii pe liniile contractelor de prestari servicii

Am modificat fereastra de generare a facturilor pe baza contractelor de prestari servicii din aplicatia NexusERP (v.16.25.24.) astfel incat utilizatorul sa aiba posibilitatea de a bifa/debifa textul suplimentar fix care este completat pe liniile facturii (setarea se pastreaza dupa inchiderea ferestrei pentru o utilizare ulterioara). In cazul in care utilizatorul debifeaza "Text suplimentar fix" dar completeaza pe liniile contractului campul "Denumire suplimentara" (camp nou adaugat), atunci pe factura este preluat textul din linia contractului (cu inlocuirile propriu zise), altfel se pastreaza functionalitatea existenta pana in prezent.

Aceasta functionalitate este utila in cazul in care un contract contine atat linii de chirie cat si de utilitati, luna pentru care se factureaza chiria fiind luna curenta iar luna pentru utilitati fiind cea anterioara (pentru acest gen de produs se introduce in denumirea suplimentara un text de genul "LUNA: $lunaAnt.$anulAnt").