Import deviz in note contabile manuale

Actualizare curs valutar de pe site-ul CursValutar-DB.Ro la importul notelor contabile manuale

In aplicatia NexueERP (v.15.36.18.) am modificat procedura de import a notelor contabile manuale pentru completarea automata a cursului de schimb.

Astfel, daca in fisierul de import note contabile manuale cursul este completat cu valorea 0, atunci in mod automat se preia cursul din tabela de cursuri valutare.
Daca nu este completat cursul nici in tabela de cursuri, acesta va fi preluat automat din baza de date a site-ului CursValutar-DB.Ro si va fi completat atat in tabela de cursuri, cat si in tabela cu note contabile manuale care urmeaza a fi importata.