Specificaţii Soft Analiză

Diagnostic economic şi financiar

 • Analiza ratelor de structură ale activului
 • Analiza ratelor de structură ale pasivului
 • Analiza soldurilor intermediare de gestiune
 • Analiza echilibrului financiar
 • Analiza lichidităţii societăţii
 • Analiza ratelor de gestiune
 • Analiza ratelor de rentabilitate
 • Analiza pragului de rentabilitate din exploatare
 • Analiza riscului de faliment
 • Analiză economică şi financiară

 • Tablou financiar
 • Indicatori profitabilitate
 • Indicatori solvabilitate
 • Indicatori lichiditate
 • Indicatori eficienţă
 • Bilanţ simplificat
 • Cont profit şi pierdere simplificat
 • Cash flow
 • Bugete

 • Plăţi pentru proiecte de achiziţii şi plan de afaceri
 • Încasări pentru proiecte diverse şi plan de afaceri
 • Analiza resurselor firmei

 • Furnizori - Cresterea: Numar furnizori, Numar furnizori noi, Rata de furnizori fideli, Valoare cumparata, Valoare vanduta, Plati, Adaos comercial vandut, Adaos comercial - discount, Incasari la marfa vanduta
 • Furnizori - Rentabilitatea: Adaos vandut si incasat
 • Furnizori - Echilibrul: Perioada medie de plata, Ponderea instrumentelor de plata la furnizor, Raport intre creditul comercial acordat si folosit
 • Furnizori - Riscuri: Furnizori cu probleme de plata, Situatie restante pe termene
 • Clienti - Cresterea: Numar clienti, Numar clienti noi, Rata de clienti fideli, Valoare, Adaos comercial, Adaos comercial - discount, Incasari
 • Clienti - Rentabilitatea: Adaos - cheltuieli estimate
 • Clienti - Echilibrul: Perioada medie de incasare, Ponderea instrumentelor de plata, Raport intre creditul comercial acordat si folosit
 • Clienti - Riscuri: Clienti cu probleme de incasare, Situatie restante pe termene
 • Produse - Achizitie: Cantitate produse cumparate, Valoare produse cumparate, Valoare adaos produse cumparate, Pret mediu achizitie produse cumparate, Cantitate produse comandate de la furnizori, Valoare produse comandate de la furnizori, Pret mediu achizitie produse comandate de la furnizori
 • Produse - Stocuri: Cantitate produse in stoc, Valoare produse in stoc
 • Produse - Desfacere: Cantitate produse vandute, Valoare produse vandute, Valoare adaos produse vandute, Valoare adaos - discount produse vandute, Pret mediu vanzare produse vandute, Cantitate produse comandate de clienti, Valoare produse comandate de clienti, Pret mediu vanzare produse comandate de clienti
 • Produse - Consum intern: Cantitate produse consumate, Valoare produse consumate, Pret mediu vanzare produse consumate
 • Salariati - Cresterea: Numar de salariati pe luna, Numar de salariati noi, Numar de salariati medii pe luna, Cheltuieli cu salariile pe luna, Cheltuieli cu salariile nete pe luna, Cheltuieli medii cu salariile pe luna, Cheltuieli cu salariile nete medii pe luna, Cheltuieli cu taxe si impozite pe luna, Cheltuieli cu taxe si impozite medii pe luna
 • Salariati - Echilibrul intre cheltuieli salarii si venituri: Venitul total mediu pe salariat, Venitul centru de profit mediu pe salariat
 • Salariati - Riscuri: Proiectie evolutie cheltuieli salariale vizavi de evolutia veniturilor
 • Analize B.I. OLAP cube

 • B.I. Clienti - Surse de date: Vanzari valorice, Vanzari per produse, Comenzi expeditie clienti, Targete comenzi expeditie clienti, Targete vanzari clienti, Vanzari VS Incasari per produse
 • B.I. Furnizori - Surse de date: Achizitii valorice, Achizitii cu produse
 • B.I. Consum - Surse de date: Consumuri valorice, Consumuri cu produse
 • B.I. Stocuri - Surse de date: Stoc produse, Aprovizionare
 • B.I. Salarizare - Surse de date: Salariati
 • B.I. Centre Profit - Surse de date: Centre de Profit
 • Formulare de bilanţ

 • F10 - Bilanţ simplificat
 • F20 - Contul de profit şi pierdere
 • F30 - Rezultatul înregistrat
 • F30 - Plăţi restante
 • F30 - Număr mediu de salariaţi
 • F30 - Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţe
 • F30 - Tichete de masă
 • F30 - Cheltuieli de cercetare - dezvoltare
 • F30 - Cheltuieli de inovare
 • F30 - Alte informaţii
 • F30 - Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii
 • F30 - Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului
 • F30 - Capital social vărsat
 • F30 - Dividente/vărsaminte ale societăţilor comerciale (de repartizat)
 • F30 - Dividente/vărsaminte ale societăţilor comerciale (virate)
 • F30 - Creanţe preluate prin concesionare de la persoane juridice
 • F30 - Venituri obţinute din activităţi agricole
 • F30 - Situaţia veniturilor si cheltuielilor
 • F40 - Situaţia activelor imobilizate
 • F40 - Situaţia amortizării activelor imobilizate
 • F40 - Situaţia provizioanelor pentru deprecieri
 • N1- Active imobilizate
 • N2 - Aprovizionare pentru riscuri şi cheltuieli
 • N3 - Repartizarea profitului
 • N4 - Analiza rezultatului din exploatare
 • N5 - Situaţia creanţelor şi datoriilor (+6,7,8)
 • N9 - Principalii indicatori economico - financiari
 • Formulare fiscale

 • Formular 150 - Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat
 • Atestare fiscală - Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală
 • Formular 097 - Notificare de intrare în sistem - Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare
 • Formular 097 - Notificare de ieşire din sistem - Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare
 • Formular 094 - Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent
 • Formulare de bilanţ - Organizaţii Bugetare

 • F01 - Bilanţ
 • F02 - Contul de rezultat patrimonial
 • F03 - Situaţia fluxurilor de trezorerie
 • F04 - Situaţia fluxurilor de trezorerie
 • F05 - Disponibil din mijloace cu destinaţie specială - Anexa 14a
 • F05 - Disponibil din mijloace cu destinaţie specială - Anexa 14b
 • Plăţi restante - Anexa 30 b
 • F05 - Disponibil din mijloace cu destinaţie specială - Anexa 14b - 2
 • F31 - Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate la sfârşitul perioadei - Anexa 29
 • Plăţi restante - Anexa 30
 • Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală - Anexa 40b
 • Situaţia activelor fixe neamortizabile - creşteri - Anexa 12
 • Situaţia activelor fixe neamortizabile - reduceri - Anexa 12
 • Situaţia activelor fixe amortizabile - creşteri - Anexa 11
 • Situaţia activelor fixe amortizabile - reduceri - Anexa 11
 • Execuţie bugetară - Indicatori funcţionali
 • Execuţie bugetară - Cheltuieli
 • Execuţie bugetară - Venituri
 • Execuţie bugetară - Prevederi iniţiale
 • Execuţie bugetară - Rectificări