26 Mai. 2017

CECCAR demonstrează implicare în formarea viitorilor membri

Articol preluat de pe iasulinafaceri.ro

Studenţii specializării Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG) de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi au avut ocazia să-şi probeze abilităţile profesionale în cadrul primei ediţii a concursului „Azi student – mâine expert contabil“. Concursul, organizat pe 12 mai din iniţiativa filialei Iaşi a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR) şi a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza“, în parteneriat cu filialele CECCAR Suceava şi Botoşani şi societăţi de expertiză contabilă, şi-a propus verificarea modului în care studenţii de la specializarea contabilitate pot aplica, în cîteva situaţii concrete, cunoştinţele pe care le-au dobândit în facultate şi, pentru unii, chiar în liceu. Festivitatea de decernare a premiilor a avut loc pe data de 17 mai.

Numărul mare de studenţi prezenţi este o dovadă a interesului acestora pentru găsirea de soluţii prin care competenţele teoretice să fie dublate de abilităţi practice. Putem spune că, de fapt, concursul a simulat şi o probă dintr-un eventual concurs de angajare într-o firmă, pe o poziţie de contabil.

Concursul s-a desfăşurat gru­pând studenţii în două categorii: începătorii (cei din anul I de studii) şi avansaţii (anii II şi III de studii). Pentru a asigura o ierarhizare corectă, rezultatele finale s-au stabilit pe fiecare din cei trei ani de studiu şi au fost, conform aşteptărilor profesorilor FEAA, foarte bune.

Caracterul practic al concursului a fost susţinut de implicarea unui număr mare de firme în recompensarea celor mai buni studenţi prin acordarea de stagii plătite de practică în contabilitate, prin premii în bani, în cărţi sau alte bunuri, licenţe software.

Festivitatea a fost onorată de prezenţa Preşedintelui CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova, a Preşedintelui Camerei Auditorilo