CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE SUCEAVA


 • Implementare
  NEXUS MEDIA s.r.l.

  Persoana de contact
  Cristian Marin

  Telefon (fix)
  0332.730.730

  Telefon (mobil)
  0731.550.612

  Email
  cristian.marin@nexusmedia.ro

  Web
  www.nexusmedia.ro

 • 1
 • 4 Ian 2016
 • Servicii

Camera de Comerț și Industrie Suceava este de peste 20 de ani cea mai veche și cea mai reprezentativă organizație patronală postdecembristă din județul Suceava.

Înființată în 1990 și parte integrantă a sistemului cameral național, CCI SUCEAVA a primit reconfirmarea prin Legea nr. 335/2007 ca singura organizație neguvernamentală de utilitate publică, cu caracter autonom, a cărei strategie este orientată către crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent și propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piață reale, durabile și deschise spre exterior.

Instituție cu îndelungate tradiții și rezultate deosebite, definitorii, în organizarea și funcționarea mediului de afaceri, Camera își realizează misiunea și prerogativele sale în deplină concordanță cu prevederile Legii Camerelor de Comerț din România nr. 335/2007. Camera își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Suceava. Ea se organizează și funcționează potrivit legii și Statutului propriu aprobat de Adunarea Generală a membrilor săi.

Studiu de caz implementare sistem ERP

Camera de Comerț și Industrie Suceava este o organizație de interes public și de utilitate publică, neguvernamentală, autonomă, cu personalitate juridică, reînființată de către comunitatea de afaceri din județul Suceava, în baza Decretului Lege nr. 139/1990.

Cerere de ofertă
 • Soluție pentru contabilitatea generală.
 • Soluție pentru gestionarea integrală a salariaților, statelor de plată și declarațiilor aferente.
 • Soluție pentru întocmirea declarațiilor lunare, trimestriale și anuale către instituțiile statului.

 • Caiet de sarcini pentru sistemul ERP
 • Softul trebuie să susţină întraga activitate a departamentului de contabilitate.
 • Reducerea timpului de prelucrare a informaţiilor.
 • Oferirea de sprijit în realizarea declaraţiilor fiscale către stat.
 • Gererarea automată a pontajelor şi calculul statelor de plată.
 • Suport în generarea declaraţiilor prinvind salariile personalului.
 • Personalul de conducere a instituţiei, necesită suport din partea programului, prin intermediul diverselor raportări, bugetare, analiză cheltuieli şi venituri.
 • Totodată, trebuie asigurată securitatea datelor atât de posibilele atacuri externe, cât şi intern, fiecare angajat trebuie să aibă drepturi restricţionate în vizualizarea documentelor şi în introducerea acestora.

  • Am oferit soluţii pentru toate solicitările din cererea de ofertă.
  • Am rezolvat toate cerinţele formulate în caietul de sarcini.
  • Am oferit instalare, implementare şi instruire pentru sistemul ERP.

  Tags:
  • camera comerț și industrie
  • suceava
  • afaceri
  • cci suceava
  • implementare sistem erp
  vezi site client
  • Domeniu de activitate:

   • Centre de afaceri

  Contactați NEXUS MEDIA s.r.l.

  =