Actualizare anexe conform "Ordinului MMPS nr. 741/2020 Somaj Tehnic Salariati" in modulul Contracte de munca

Am actulizat in aplicatia Nexus ERP (v.20.7.312), in modulul Contracte de munca, urmatoarele rapoarte: Cerere pentru acordarea somajului tehnic Declaratia pe propria raspundere a angajatorului (anexa 1) Lista persoane suspendate cf. art.52 alin.1 lic.c (anexa 2) con... [...]

Adaugare camp "Adresa 2" in nomenclatorul "Personal" si adaugare camp "Adresa loc munca" in nomenclatorul "Locuri de munca"

In nomenclatorul de personal am adaugat un nou camp "Adresa 2" care se regaseste in tabul "Contact" si se poate completa cu adresa efectiva a salariatului. De asemenea, in nomenclatorul "Locuri de munca" am inclus posibilitatea de completarea a adresei locului de [...]

Actualizare adeverinte MAI conform Ordonantei Militare Nr.3/24.03.2020, in modulul Contracte de munca

Am actualizat in aplicatia Nexus ERP (v.20.7.258), in modulul Contracte de munca, rapoartele: Adeverinta angajator si Declaratie pe propria raspundere, conform Ordonantei Militare Nr.3/24.03.2020. Acestea se gasesc la click-dreapta pe fiecare contract si sunt incl... [...]