Export date extrase cont din cadrul asistentului de Import extrase de cont din modulul Banca in lei

Am adăugat în cadrul asistentulului "Import extrase de cont" din cadrul modulul Banca in lei - aplicația NexusERP (v.20.9.93) butonul "Export date". Acesta oferă utilizatorului posibilitatea de a exporta într-un fișier excel tranzacțiile importate din fișierul de [...]

Câmpuri noi în nomenclatorul de gestiuni: "Cont încasări moderne" și "Mod repartizare voucher"

Am adăugat în aplicația NexusERP (v.20.9.), în cadrul modulului "Gestiuni", câmpurile "Cont încasări moderne" și "Mod repartizare voucher". Astfel, la închiderea fiscală a bonurilor, în cazul în care se generează monetare, sumele aferente fiecărui tip de [...]

Posibilitate filtrare după câmpurile "Nume corespondent" și "Tip corespondent" în cadrul raportului "Dispozitii de plata/incasare" - Casa în devize

Am inclus câmpuri "Nume corespondent" și "Tip corespondent" în lista de câmpuri disponibile pentru filtrare a raportului "Dispoziții de plată/încasare" din cadrul aplicației NexusEP - modul Casa in devize (v.20.10)....

Includere câmpuri "Număr contract și "Data contract" în raportul "Sursă date formulare anexe la factură client"

Am inclus câmpuri "Număr contract și "Data contract" (din pagina "Opțiuni factură") în lista de câmpuri disponibile pentru raportul "Sursă date formulare anexe la factură client" din cadrul aplicației NexusEP - modul Facturi clienți....