Culegere date in Decontul de TVA - modalitati de operare date in documentele primare

Decont TVA (D300) explicatii completare randuri

Nexus ERP permite generarea automata a Declaratiei 300 urmand pasii: Contabilitate -> Deconturi si declaratii fiscale -> Decontul de TVA/Dec. 390. Aceasta operatie se face in urma inregistrarii de catre utilizator, a documentelor. Urmarind fiecare camp din declaratie, vom stabili in cele ce urmeaza care sunt campurile obligatorii a fi completate in facturi pentru ca sumele sa fie corect preluate in Declaratia 300.

Formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
Perioada de raportare" poate fi luna calendaristica, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, in conditiile art. 1561 din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) si (4) din Normele metodologice.

Randul 1 , Declaratia 300 : Livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.a) si d) din Codul fiscal.
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal, si pentru livrarile intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare de cumparatorul revanzator, prevazute la art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal ( sursa: www.anaf.ro).

Caz 1 : Se emite o factura externa, catre un client care are cod valid de TVA , aplicandu-se taxarea inversa.
In acest caz, facturile trebuie sa intruneasca o serie de elemente pentru a fi corect preluate de program in Declaratia 300 dupa cum urmeaza:
1. Factura sa fie inregistrata in Modulul Iesiri-> Facturi clienti . In fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie selectat : Factura externa.
2. Clientul , trebuie sa aiba bifata optiunea de Platitor de TVA. Pentru a intra in fereastra clientului, din campul Client, se selecteaza optiunile de adaugare sau modificare ( pentru clientii deja introdusi).
3. In meniul Iesiri -> Facturi clienti -> in fereastra de Optiuni factura, se verifica sa fie bifate optiunile Deducere TVA (3) si Factura cu taxare inversa (4).

Cazul 2 : S-a emis o factura externa, catre un client intern, platitor de TVA.
1. Factura s- a inregistrat in Modulul Iesiri-> Facturi clienti . In fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie selectat : Factura externa.
2. Clientul trebuie sa fie platitor de TVA , si indicam acest fapt prin bifarea optiunii Platitor de TVA . Pentru a intra in fereastra clientului, din campul Client, se selecteaza optiunile de adaugare sau modificare ( pentru clientii deja introdusi).

In meniul Iesiri -> Facturi clienti -> in fereastra de Optiuni factura se bifeaza optiunea Deducere TVA.

Cazul 3 : Se emite o factura externa de imobilizari,cu aplicarea taxarii inverse, catre un client intracomunitar, care are cod valid de TVA .
1. Aceste facturi sunt emise din Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari si se selecteaza la rubrica Tip Document : Factura externa
2. Clientul , trebuie sa aiba bifata optiunea de Platitor de TVA. Pentru a intra in fereastra clientului, din campul Client, se selecteaza optiunile de adaugare sau modificare ( pentru clientii deja introdusi).
3. In Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari -> in fereastra de Optiuni factura se verifica sa fie bifata optiunea Deducere TVA.


Randul 3 , Declaratia 300 : Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE), precum si livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin.(2) lit.b) si c) din Codul fiscal, din care:
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii care nu sunt impozabile in Romania pentru ca nu au locul livrarii/prestarii stabilit, conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, in Romania, precum si pentru livrarile intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) si c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru incasari de avansuri partiale pentru aceste livrari intracomunitare de bunuri, scutite. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal, precum si orice alte regularizari ulterioare, cu exceptia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se inscriu la randul 4. ( sursa: www.anaf.ro).
Cazul 1: S-a emis o factura externa, unui client extern, neplatitor de tva , din UE
1. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura externa
2. In acelasi meniu Iesiri -> Facturi clienti ->se deschide fereastra de Optiuni factura si se verifica sa fie bifata optiunea Deducere TVA

Cazul 2: Se emite o factura externa unui client intern, neplatitor de TVA
1. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura externa
2. Clientul , NU trebuie fie platitor de TVA deci sa NU fie bifata optiunea de Platitor de TVA. Pentru a intra in fereastra clientului, din campul Client, se selecteaza optiunile de adaugare sau modificare ( pentru clientii deja introdusi).
3. In acelasi meniu Iesiri -> Facturi clienti ->se deschide fereastra de Optiuni factura si se verifica sa NU fie bifata optiunea Factura cu taxare inversa .

Cazul 3: Se emite o factura externa de imobilizari unui client extern, neplatitor de tva , din UE cu livrare in afara tarii, fara deducere TVA
1. In Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari, in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura externa.
2. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti -> in fereastra de Optiuni factura se verifica sa fie debifata optiunea Deducere TVA.
3. In Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari -> fereastra de Optiuni factura se verifica sa fie bifata optiunea Livrare in afara Romaniei.

Cazul 4 : Se emite o factura externa de imobilizari (intracomunitar sau extracomunitar), catre un client extern, cu livrare in afara tarii
1. Aceste facturi sunt inregistrate in Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari si se selecteaza la rubrica Tip Document : Factura externa .
2. Clientul trebuie sa fie extern.
3. In Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari -> fereastra de Optiuni factura, se verifica sa fie bifata optiunea Livrare in afara Romaniei.


Randul 3.1 , Declaratia 300 : Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata.
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru serviciile pentru care se aplica prevederile art. 133 alin.(2) din Codul fiscal, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, prestate catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare, precum si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal ( sursa: www.anaf.ro).
1. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura externa. Aceasta factura trebuie sa faca referire la un serviciul facturat.
2. Partenerul trebuie sa fie din UE.
3. In acelasi meniu Iesiri -> Facturi clienti ->se deschide fereastra de Optiuni factura si se verifica sa fie bifata optiunea Livrare in afara tarii.


Randul 9 , Declaratia 300 : Livrari de bunuri si prestari de servicii, taxabile cu cota 24%
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*) pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind: baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile cu cota de 24%, inclusiv pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii asimilate baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru operatiunile supuse regimurilor speciale de taxa pe valoarea adaugata determinate pe baza situatiilor de calcul intocmite in acest scop ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) (11), dupa caz, din Codul fiscal, daca au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 24%.( sursa: www.anaf.ro)
Randul 10 , Declaratia 300 Livrari de bunuri si prestari de servicii, taxabile cu cota 9%
Se inscriu informatiile preluate din Jurnalul de vanzari*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii asimilate. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)(11), dupa caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 9%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin.(9) (11), dupa caz, din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)
Randul 11 , Declaratia 300 Livrari de bunuri taxabile cu cota 5%-
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata colectata pentru livrarile de bunuri taxabile cu cota de 5%. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)(11), dupa caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 5%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin.(9) (11), dupa caz, din Codul fiscal ( sursa: www.anaf.ro).

Cazul 1 : Facturile emise sunt interne, partenerii din Romania.Facturile fac referire la produse/ servicii cu TVA 24 %, 9 % sau 5%.
1. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. Clientul trebuie sa fie din Romania .
3. Produsele/serviciile facturate in acest Modulul trebuie sa contina TVA .

Cazul 2 : Facturile emise sunt externe, catre parteneri interni, aplicandu-se taxarea inversa.
1. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura externa.
2. Clientul trebuie sa fie din Romania .
3. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti-> in fereastra Optiuni factura trebuie sa fie bifata optiunea Factura cu taxare inversa .

Cazul 3 : Se emit facturi de imobilizari catre parteneri interni.
1. In Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari, in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. Partenerul catre care se emite factura trebuie sa fie din Romania.


Randul 13, Declaratia 300 : Livrari de bunuri si prestari de servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa).
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru livrarile/prestarile efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal, pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare sau in perioade fiscale anterioare. ( sursa: www.anaf.ro)
Cazul 1 : Factura emisa este interna, catre un partener neplatitor de TVA sau bunuri/servicii cu regim special.
1. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. Partenerul nu trebuie sa fie platitor de tva deci campul Platitor de TVA nu este bifat, sau bunurile / serviciile facturate sunt cu regim special.

Cazul 2 : Factura emisa este externa , se aplica regimul de taxare inversa . Partenerul este o societate neplatitoare de TVA , din Romania sau bunurile/serviciile sunt cu regim special.
1. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectata optiunea: Factura externa.
2. Partenerul catre care se emite factura trebuie sa fie din Romania .
3. Nu se bifeaza optiunea Platitor de TVA ) clientul nefiind platitor de TVA sau bunurile / serviciile facturate sunt cu regim special.
4. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti -> Optiuni factura, se bifeaza Factura cu taxare inversa.

Cazul 3: Factura de imobilizari este emisa unui partener intern, neplatitor de TVA sau bunurile/serviciile sunt cu regim special .
1. Partenerul catre care se emite factura de imobilizari trebuie sa fie din Romania .
2. Nu se bifeaza optiunea Platitor de TVA ) clientul nefiind platitor de TVA sau bunurile/serviciile facturate trebuie sa fie cu regim special.

Cazul 4: Factura emisa este interna si se aplica regimul de taxare inversa.
1. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra Optiuni factura trebuie sa fie selectat : Factura cu taxare inversa .

Cazul 5: Factura emisa este externa , catre un partener din Romania si se aplica taxarea inversa.
1. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura externa
2. Partenerul catre care se factureaza este din Romania.
3. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra Optiuni factura se bifeaza Factura cu taxare inversa.

Cazul 5: Se primeste o factura interna de la un furnizor. Se aplica regimul de taxare inversa.
1. In Modul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra principala, in campul Tipul document trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. Furnizorul este din Romania.
3. In Modul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra Optiuni factura se bifeaza Factura cu taxare inversa si/sau ach.intra.


Randul 14, Declaratia 300 : Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, altele decat cele de la rd. 1-3.
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare sau in perioade fiscale anterioare, privind: baza de impozitare pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii scutite cu drept de deducere, prevazute la art. 143 alin. (1), art. 144 si 1441 din Codul fiscal baza de impozitare pentru operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1 5 si lit. b) din Codul fiscal, in cazul in care cumparatorul sau clientul este stabilit in afara Uniunii Europene sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu bunuri care vor fi exportate, precum si in cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni ( sursa: www.anaf.ro).
Cazul 1: Se emite o factura interna, cu aplicarea regimului de taxare inversa cu deducere TVA.
1. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra Optiuni factura se bifeaza Deducere TVA.
3. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra Optiuni factura se bifeaza Factura cu taxare inversa .

Cazul 2: A fost emisa o factura de imobilizari catre un partener intern si nu se aplica regimul de taxare inversa.
1. In Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari, se inregistreaza factura de imobilizari.Partenerul catre care se emite factura trebuie sa fie din Romania .
2. In Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari, in fereastra Optiuni facturare se bifeaza optiunea Deducere TVA .
3. In Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari, in fereastra Optiuni facturare NU se bifeaza optiunea
Factura cu taxare inversa .


Randul 15, Declaratia 300 : Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere.
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de vanzari*), privind baza de impozitare pentru livrarile de bunuri scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)
Cazul 1: A fost emisa o factura interna ( nu se deduce TVA si nu se aplica regimul de taxare inversa )
1. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra Optiuni factura NU se bifeaza Deducere TVA.
3. In Modulul Iesiri-> Facturi clienti , in fereastra Optiuni factura NU se bifeaza Factura cu taxare inversa.

Cazul 2: S-a emis o factura interna de imobilizari catre un partener intern (fara taxare inversa si fara deducere TVA ).
1. In Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari, in fereastra principala, in campul Tipul documentului trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. Partenerul catre care se emite factura trebuie sa fie din Romania .
3. In Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari, in fereastra Optiuni facturare NU se bifeaza optiunea Deducere TVA .
4. In Modulul Imobilizari -> Vanzari de Imobilizari, in fereastra Optiuni facturare NU se bifeaza optiunea
Factura cu taxare inversa.


Randul 5, Declaratia 300 : Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile in Romania, precum si baza de impozitare pentru achizitiile de bunuri efectuate de catre beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, si taxa pe valoarea adaugata aferenta, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile primite pentru plati de avansuri partiale pentru achizitii intracomunitare de bunuri. Se inscriu si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)
Randul 5.1, Declaratia 300 : Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara
Randul 18, Declaratia 300 : Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:
Se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 5. ( sursa: www.anaf.ro)
Randul 18.1 Declaratia 300 : Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea
Randul 18.1 se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 5.1. ( sursa: www.anaf.ro)
Caz : S-a primit o factura externa de bunuri de la un partener intracomunitar ce are un cod valid de TVA (se aplica taxarea inversa)
1. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra principala, in campul Tipul document trebuie sa fie selectat : Factura externa.
2. Furnizorul este din UE si are un cod valid de TVA .
3. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra Optiuni factura se bifeaza Factura cu taxare inversa si/sau ach.intra.


Randul 7, Declaratia 300 : Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.5 si 6, si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile de bunuri si servicii pentru care beneficiarul din Romania este persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (2)(6) si pentru importurile de bunuri carora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal, precum si orice alte regularizari ulterioare cu exceptia celor referitoare la serviciile intracomunitare care se inscriu la randul 8. ( sursa: www.anaf.ro)
Randul 20 Declaratia 300 : Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.18 si 19, si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:
Se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 7. ( sursa: www.anaf.ro)
Cazul 1: S-a primit o factura externa (bunuri) de la un partener din UE fara cod valid de TVA (se aplica taxarea inversa).
1. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra principala, in campul Tipul document trebuie sa fie selectat : Factura externa.
2. Furnizorul este din UE dar nu are un cod valid de TVA (VIES).
3. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra Optiuni se bifeaza Factura cu taxare inversa si/sau ach.intra.

Cazul 2 : S-a primit de la un partener care este din UE, o factura externa de servicii. ( se aplica taxare inversa) .
1. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra principala, in campul Tipul document trebuie sa fie selectat : Factura externa.
2. Furnizorul este din UE .
3. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra Optiuni se bifeaza Factura cu taxare inversa si/sau ach.intra.


Randul 7.1, Declaratia 300 : Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.5 si 6, si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din Romania este persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal precum si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9) din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)
Randul 20.1 Declaratia 300 : respectiv : Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa):
Se inscriu aceleasi informatii declarate la rd. 7.1. ( sursa: www.anaf.ro)
Cazul 1: Se inregistreaza o factura de achizitii de servicii externa de la un partener din UE (se aplica taxarea inversa).
1. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra principala, in campul Tipul document trebuie sa fie selectat : Factura externa.
2. Furnizorul este din UE.
3. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra Optiuni se bifeaza Factura cu taxare inversa si/sau ach.intra.

Cazul 2: Se inregistreaza o factura de achizitii de servicii interna de la un partener din UE (se aplica taxarea inversa)

1. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra principala, in campul Tipul document trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. Furnizorul este intracomunitar.
3. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra Optiuni se bifeaza Factura cu taxare inversa si/sau ach.intra.


Randul 12, Declaratia 300 : Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa colectata pentru achizitiile de bunuri si de servicii, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, de catre beneficiarii care aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)
Randul 25, Declaratia 300 : Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)
Se inscriu informatiile preluate din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa deductibila pentru achizitiile de bunuri si de servicii, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare, de catre beneficiarii care aplica masurile de simplificare prevazute la art. 160 din Codul fiscal. Se inscriu aceleasi informatii declarate la rd.12. ( sursa: www.anaf.ro)
Caz: Se primeste de la un partener din Romania o factura interna ( se aplica taxarea inversa).
1. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra principala, in campul Tipul document trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. Furnizorul este din Romania .
3. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra Optiuni se bifeaza Factura cu taxare inversa si/sau ach.intra.


Randul 22 Declaratia 300 : Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24%, altele decat cele de la rd.25
Se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri si servicii taxabile cu cota de 24%, altele decat cele inscrise la rd. 25, precum si baza de impozitare si taxa aferenta importurilor care nu se incadreaza in prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare. Se inscriu de asemenea si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)(11), dupa caz, din Codul fiscal, daca au fost generate de operatiuni pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 24%. ( sursa: www.anaf.ro)
Cazul 1: Se primeste o factura interna de la un partener intern/ sau din afara UE avand cota de tva 24 % . (nu se aplica taxarea inversa)
1. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra principala, in campul Tipul document trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. Furnizorul este intern sau din afara UE.
3. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra Optiuni NU se bifeaza Factura cu taxare inversa si/sau ach.intra.

Cazul 2: Factura primita de la partenerul din UE este externa si nu se aplica taxarea inversa.
1. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra principala, in campul Tipul document trebuie sa fie selectat : Factura externa.
2. Furnizorul este intracomunitar.
3. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra Optiuni NU se bifeaza Factura cu taxare inversa si/sau ach.intra.


Randul 23, Declaratia 300 : Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%
Se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%, precum si taxa aferenta importurilor care nu se incadreaza in prevederile art. 157 alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine in perioada de raportare. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)(11), dupa caz, din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 9%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin.(9)(11), dupa caz, din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)
Randul 24, Declaratia 300 : respectiv Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 5%
Se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta achizitiilor din tara de bunuri taxabile cu cota de 5%. Se inscriu, de asemenea, ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 138 din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 1342 alin.(9)(11), dupa caz din Codul fiscal, pentru care cota de taxa pe valoarea adaugata aplicata este de 5%, potrivit dispozitiilor art. 1342 alin.(9)(11), dupa caz din Codul fiscal. ( sursa: www.anaf.ro)
Caz : Se primeste o factura interna de la un partener intern sau extracomunitar (nu se aplica taxare inversa )
1. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra principala, in campul Tipul document trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. Furnizorul este intern sau din afara UE.
3. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra Optiuni NU se bifeaza Factura cu taxare inversa si/sau ach.intra.


Randul 26 Declaratia 300 : Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile, din care :
Se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind: contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii a caror livrare/prestare a fost scutita de taxa, neimpozabila sau supusa unui regim special de taxa contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii din alte state membre pentru care nu se datoreaza taxa pe valoarea adaugata in Romania contravaloarea achizitiilor intracomunitare de bunuri scutite de taxa sau neimpozabile in Romania contravaloarea achizitiilor de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adaugata contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adaugata. Nu este obligatorie inscrierea in decont a sumelor care nu sunt incluse in baza impozabila. ( sursa: www.anaf.ro)
Caz: Se primeste o factura interna de bunuri si servicii fara TVA .
1. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra principala, in campul Tipul document trebuie sa fie selectat : Factura interna.
2. Bunurile /serviciile aferente facturii nu trebuie sa contina TVA.


Randul 26.1 Declaratia 300 : Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa
Se inscriu informatiile din jurnalul de cumparari*), privind achizitiile de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adaugata. ( sursa: www.anaf.ro)
1. In Modulul Intrari -> Facturi Furnizori , in fereastra principala, in campul Tipul document trebuie sa fie selectat : Factura externa.
2. Achizitiile sunt realizate de la clienti intracomunitari.
3. Bunurile /serviciile aferente facturii nu trebuie sa contina TVA.