Import nume/id discount in nomenclatorul de parteneri prin protocolul Importex

Am adaugat campurile "den_disc" si "id_disc" in lista de coloane disponibile pentru import prin protocolul importex din cadrul modulului "Parteneri" din aplicatia NexusERP (v.15.50.). In cazul in care unul din cele doua campuri este completat atunci se importa in aplicatia campul grup oferta.

  • id_disc - varchar (25) - Id-ul clasei de discount;
  • den_disc - varchar (30) - Numele clasei de discount (optional daca se specifica id_disc).