Adaugare automata deducere de baza la adaugarea unui contract de munca nou

Pentru a facilita operarea in aplicatia NexusERP (v.15.16.) am adaugat in cadrul modulului "Registrul salariatilor", la Optiuni, setarea "Adaugare automata deducere" cu urmatorii itemi:

  • Fara;
  • Cu intrebare;
  • Automat.

    Setarea este valabila pentru toti utilizatorii si toate societatile, doar un utilizator cu drept de administrator avand posibilitatea de a-i schimba valoarea.

    Astfel, la adaugarea unui contract de munca de tip "Contract individual de munca" in cazul in care optiunea este setata pe "Cu intrebare" sau "Automat", este adaugata deducerea personala de baza pe contractul curent, cu afisarea unui mesaj de confirmare in cazul setarii "Cu intrebare".