Raport "Borderou proiecte" in modul Expeditie, Proiecte

In aplicatia Nexus ERP,incepand cu versiunea 15.20, in modul "Proiecte" au fost efectuate urmatoarele modificari:

  • am adaugat posibilitatea de afisare a coloanei "Profit" in lista de coloane din tabul "Comenzi", cu efectuarea automata a valorii totale.
  • am creat un raport configurabil "Borderou proiecte" cu posibilitatea de selectie diamica a perioadei de afisare in functie de data la care a fost adaugat proiectul.

    Din raportul "Borderou proiecte" pot fi derivate diverse raporte:
  • proiecte la care difera valoarea comenzilor (Valoarea estimata din proiecte este diferita fata de suma valoarilor trecute la client in comenzile care sunt pe proiect) - filtru pe camp: "Valoare comenzi difera de valoare comenzi" = DA
  • proiecte nefacturate
  • proiecte nule - filtru pe camp: "Proiect alocat" = NU
  • proiecte nevalidate - filtru pe camp: "Proiect validat" = NU