Calculul CAS aferent concediilor medicale

Modul Salarii
Am modificat conditia de calculul a CAS aferent concediilor medicale. Astfel, CAS aferent concediilor medicale se va calcula doar cand salariatul a obtinut venituri din indemnizatii de concedii medicale.

Legea nr. 339/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, spune doar atat:
Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut, prevazut la art. 2964 alin. (3), corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.

Aceasta modificare este utila in cazul in care salariatul are zile de concediu, dar nu primeste indeminizatie medicala deoarece nu are stagiul de cotizare suficient.