Adaugare filtrare date si posibilitatea total in raport "Centralizator departamente: Chenzina II"

In Nexus Salarii, in raportul "Centralizator departamente: Chenzina II" din modulul "Salarii" am adaugat posibilitatea de :

  • filtrare date dupa campul "departament",
  • total pentru campul "Salar realizat".

    Modificarea este functionala incepnad cu patch 15.10.15.