comenzi de expeditie, camp sufix numar documente - posibilitate de blocare din configurare

Se poate crea o aprobare care sa opreasca validarea documentului daca sufixul este completat. Se poate utiliza urmatoarea formula:

IF EXISTS (SELECT 1
FROM czspeditie_view a
WHERE a.pct_lcr = @pl_tabel AND a.id = @id_tabel
AND suf_nr_doc != '' --editati conditiile
)
SELECT @retval = 1