Filtrare si grupare dupa cod modul (AMO, FRN, ...) in raportul "Note contabile" din modulul "Articole contabile"

In aplicatia Nexus ERP, am adaugat posibilitatea de filtrare si grupare a datelor dupa campul cod modul (AMO,FRN, ...) in raportul "Note contabile" din modulul "Articole contabile" . Modificarea este functionala incepand cu update-ul 14.70.