BI - Targete comenzi expeditie clienti

Am introdus in BI - Analiza clienti - set de date pentru Targete comenzi expeditie clienti cu posibilitatea de selectare perioada dinamica.

In setul de date pentru analiza am inclus campuri cu privire la:

  • target (cantitativ, valoric si profit)
  • vanzari (cantitativ, valoric si profit)
  • diferenta dintre target si vanzari (cantitativ, valoric si profit)
  • procent realizat % (cantitativ, valoric si profit)