Import in "Facturi clienti" din BPP pentru tip document factura externa

In modulul "Facturi clienti" din aplicatia Nexus ERP a fost implementata adaugarea in linii din "Bonuri de predare primire" (BPP) pentru tipurile de document "factura externa " si "factura externa cu TVA ".
Modificarea este functionala incepand cu update-ul 14.63.