Extras de cont client cu includere texte antet si subsol configurabile client si optiune includere sold efecte comerciale nedecontate

Am introdus in Nexus ERP in cadrul raportul Extras de cont (Urmarire clienti) urmatoarele modificari:

 • am inclus optiune de includere Efecte comerciale nedecontate
 • posibilitatea de configurare texte antet si subsol.
 • afisarea conturilor pentru care este evidentiat soldul partenerului.

  Astfel frazele:

  In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata, iar in cazul constatarii de diferente sa anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dumneavoastra. Prezentul extras de cont tine cont de conciliere conform procedurii arbitrale.

  si

  Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de .... lei, pentru achitarea careia (se va completa dupa caz):
  a) Am depus la banca ordinul de plata nr. ....... din ........
  b) Am depus la Oficiul Postal nr. ....... mandat postal nr. ....... din ..........
  c) urmeaza sa efectuam plata in termen de .............
  Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse in nota explicativa anexata.


  pot fi configurate in cadrul raportului in sectiunea de texte Antet si Subsol.