Modificare verificare valoare document la import de date direct (IMPORTEX)

Importul de date direct (metoda IMPORTEX) a fost modificat astfel incat, daca se specifica NULL in coloana Valoare procedura de import va omite verificarea egalitatii dintre valorea calculata a documentului importat in baza de date si valoarea specificata in tabelul buffer.
Acest comportament este valabil pentru toate tipurile de import de documente cu linii, care au coloana "Valoare".