Actualizare Adeverinta asigurat sanatate conform OUG 502/417

Am actualizat adeverinta asigurat sanatate salariat conform M.O. Ordinul 417(502)/27.03.2020.
Astfel in cadrul raportului am introdus optiune de tiparire raport Anexa Nr. 7 conform Ordinului nr. 502/417/2020.
In cadrul setului de date am introdus coloana Seria si numar certificat medical anterior.