112modif01

Modificare Declarație 112 - 16.04.2019 pentru firmele care beneficiază de facilități în domeniul construcțiilor - Recalculare CAM Construcții

Conform actualizării din data de 16.04.2019 a declarației 112, firmele de CONSTRUCȚII trebuie să realizeze declarații RECTIFICATIVE pentru lunile Ianuarie, Februarie si Martie.
Pentru realizarea declarațiilor rectificative este necesar parcurgerea următoarelor etape:
1. Se va instala ultimul patch de la versiunea 19.16, care are ca efect modificarea procentului de reducere a contribuției obligatorie de muncă de la 1.9125 la 0
2. Devalidare/Validare salarii pentru recalcularea CAM
3. Culegere și Calcul Declarație 112
4. Virarea diferenței datorată pentru CAM construcții la Bugetul Statului.