Stoc de imobilizari - raport Registrul numerelor de inventar

Am introdus in Nexus ERP in cadrul modulului Stocuri de imobilizari raportul Registrul numerelor de inventar.
Raportul afiseaza toate mijloacele fixe existente in Nexus, avand implicit coloanele:

  • numar de inventar
  • codul de clasificare
  • denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice
  • locul unde se afla (gestiune + persoana)
  • alte mentiuni (data punerii in functiune)