Actualizare ore CFS in bonul de lucru conform orelor de suspendare prin acordul partilor (art 54)

Am actualizat in Nexus Salarii modul de calcul al orelor CFS si ore nemotivate in cazul suspendarilor:

  • Art.54 - Suspendare prin acordul partilor
  • Art51Alin2 - Suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

    Astfel in cazul acestor suspendari la calcul salariilor orele de suspendare se vor incarca in bonurile de lucru in campurile ore CFS sau ore nemotivate.

    Aceste informatii vor aparea si in Adeverinta de vechime in munca la rubrica de zile CFS si zile nemotivate.