Câmpuri noi pentru identificare salariat și bon de lucru în "Import rețineri din fișier extern" din cadrul modulului "Salarii"

În cadrul importului de rețineri din modulul de salarii am introdus următoarele câmpuri noi pentru identificare salariat si bon de lucru:
- id_salariat VARCHAR(25): Codul intern al salariatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cnp_salariat, marca_salariat sau den_salariat)
- cnp_salariat VARCHAR(13): Codul numeric personal al salariatului (CNP) (opțional dacă se specifică id_salariat, marca_salariat sau den_salariat)
- marca_salariat VARCHAR(13): Marca salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat, cnp_salariat sau den_salariat)
- den_salariat VARCHAR(100): Denumirea salariatului (opțional dacă se specifică id_salariat, cnp_salariat sau marca_salariat)
- id_formatie VARCHAR(25): Codul intern al formației în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_formatie)
- den_formatie VARCHAR(100): Denumirea formației (opțional dacă se specifică id_formatie)
- id_locmunca VARCHAR(25): Codul intern al locului de munca în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_locmunca)
- den_locmunca VARCHAR(100): Denumirea locului de munca (opțional dacă se specifică id_locmunca)
- id_contract VARCHAR(25): Codul intern al contractului de munca în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică numar_contract sau data_contract)
- numar_contract VARCHAR(20): Numărul contractului de munca (opțional dacă se specifică id_contract sau data_contract)
- data_contract DATE: Data contractului de munca (opțional dacă se specifică id_contract sau numar_contract).