Asistent nou "Mutare istoric agent pe un alt agent" în cadrul modulului "Urmărire clienți"

În cadrul modulului "Urmărire clienți" am introdus asistentul "Mutare istoric agent pe un alt agent". Acest asistent oferă posibilitatea mutării documentelor de pe un anumit agent către un nou agent. Astfel, se poate opta pentru transferul de:
- parteneri,
- facturi clienți în sold sau toate facturile clienți,
- avize de însoțire marfă nefacturate sau toate avizele de însoțire marfă,
- comenzi de la clienți,
- încasări în casa/banca în lei.
De asemenea, dacă se dorește mutarea documentelor de pe o anumită perioadă, puteți selecta în fereastra în cauză și intervalul de timp pentru acestea (opțional).