Raport "Statistică vânzări detaliată" - adăugare câmp "Volum"

În aplicația Nexus ERP, în modulul "Centralizare produse vândute", am inclus câmpul "Volum" (valoare existentă în nomenclatorul de bunuri și servicii -articole) în lista de coloane disponibile pentru afișare al raportului "Statistică vânzări detaliată".
De asemenea, se pot efectua filtrări în raport după acest camp.

Modificarea este funcțională începând cu versiunea V.18.22.210 .