Asistent Import atașamente din director local în modulul Contracte de arendă

În modulul Contracte de arendă am introdus asistentul Import atașamente din director local. Prin intermediul acestui asistent se pot atașa în arhiva din NexusERP documente precum "Contract de arendă", "Act aditional la contractul de arendă" etc.
În fereastra de import trebuie completate următoarele date:
1. Tip: se referă la tipul documentului pe care dorim să îl atașăm (Contract de arendă etc.)
2. Tratare data existente: Se va alege una din valorile:
a. Adaug: în cazul în care documentul pe care dorim să îl atașăm există, se mai adaugă o dată
b. Suprascrie: în cazul în care documentul pe care dorim să îl atașăm există, datele se vor suprascrie
c. Sari peste: nu vor fi luate în calcul documentele care există
3 Câmp legătură: Câmpul după care se caută în baza de date.
4. Selecție director: Se alege directorul unde se regăsesc documentele ce urmează a fi importate.

Important!
Numele fisierelor trebuie să fie de forma: CNP/Cod fiscal + Tip + Nr. contract + Data contract ( Exemplu: 2701202372432 Contract de arenda 7 30.05.2017)
În grid vor fi afișate următoarele informații:

- Denumire: reprezintă denumirea fișierului
- Titularul: Se va verifica CNP -ul din denumirea fisierului. În cazul în care CNP-ul există în baza de date se va afișa numele și prenumele titularului.
- Contract de arendă: Se verifică existența contractului de arendă.

Modificarea va fi disponibilă începând cu versiunea 18.23