Posibilitate afișare câmpuri Sold inițial D/C, Rulaj lunar D/C, Rulaj cumulat D/C, Sold final D/C în cadrul modulului "Conturi în devize"

Am adăugat în lista de câmpuri disponibile pentru afișare în cadrul modulului "Conturi în devize" din aplicația NexusERP (v.18.22.22.) coloanele:
Rulaj cumulat debitor
Rulaj cumulat creditor
Sold final debitor
Sold final creditor
Sold initial debitor
Sold initial creditor
Rulaj luna debitor
Rulaj luna creditor.