| v. urmatoare | Nexus Media | Articol anterior | Articol următor

În aplicația Nexus ERP, în modulul "Bunuri și servicii - Articole", începând cu update-ul 18.23 am adăugat o opțiune pentru modul de tratare a cazului în care, la importul articolelor, o denumire există deja în nomeclator dar cu un alt cod. Codul va fi adăugat în lista de coduri echivalente a produsului. În cazul în care acest cod există deja în baza de date, se va genera o eroare.