Xecutive.NET - modul "Venituri in avans" adaugare camp vehicul

In aplicatia XecutiveNET, in modulul Venituri in avans, a fost adaugat un camp nou 'vehicul' (cu legatura la vehiculele din modulul de "Vehicule si utilaje").
Modificarea poate fi vizualizata incepand cu update-ul 13.40.