Includere valoare in devize la facturarea contractelor de prestari servicii

La facturarea contractelor de prestari servicii s-a creat posibilitatea de a include in denumirea suplimentara a valorii in devize. In acest scop se poate utiliza parametrul $valoaredev.