XecutiveSQL Hotel - Posibilitate vizualizare/editare utilizator doar a cardurilor de acces (limitare la carduri speciale)

In modulul Management hotel s-a limitat crearea cardurilor speciale de acces pe palier/hotel doar pentru utilizatorii care au acest drept.