Introducere camp "Zile concediu" in modulul Analiza avansata firma - Analiza salariati

In aplicatia Xecutive.Sql.Net, in modulul Analiza avansata firma - Analiza salariati, s-a introdus campul "Zile concediu" pentru sursa de date "Salariati".